Giu 092019

Cucumeu spatziali

Acrìlicu a pitzus de tàula de compensau – Acrylic on plywood board

Giu 092019

Ninni

Ollu a pitzus de tàula telada – Oil on canvas board

Giu 092019

Amigàntzia

Ollu a pitzus de tàulas teladas – Oil on canvas boards      

Mag 142019

Venus

Su segundu traballu chi apu fatu a sìacadèmia est custa stàtua de Vèniri Ollu a pitzus de tela – Oil on canvas

Mag 142019

Genna de Maimoni e Jroxa

Is duus aposentus de su susixeddu funt seberaus de un’enna … dd’apu pensada cumenti un’enna màxica: S’enna de Maimoni (divinidadi mascu acapiada a su curtu de is de is àcuas), e Jroxa, (divinidadi fèmina, acapiada…Continue Reading

Apr 252019

Sa Scrivania de is Titanus

In su Susixeddu sa scrivania dd’apu dèpia fraigai deu e totu, ca no ndi agatamu una chi mi andessit beni … sichei dd’apu decorada puru. Is figuras arrepresentant is titanus de is diis cun is…Continue Reading