Su gòciu de Sant’Efis

Apr 25th, 2008 | Di | Categoria: Stòrias - Storie

Un “Gòciu” o “Gosu” è una composizione poetica a sestine che per tradizione veniva usata per cantare la vita dei santi. In tempi più recenti si è usato questo metro poetico anche per cantare temi più secolari come “su patriotu sardu a sos feudatàrios“, che è considerato l’inno nazionale sardo.

In occasione dell’imminente sagra di Sant’Efis riporto qui in versione integrale il suo goçu, così chi durante la lunga processione volesse intonarlo, potrà farlo.

 

Protetori poderosu

de Sardìnnia speciali

Liberais nos de mali

Efis màrtiri gloriosu!

 

In Elia nascistis

acanta de Antiochia

et donau a s’idolatria

finas a trint’annus bivistis

a su tempus chi movistis

contras a Sardìnnia orgolliosu!

 

Armau de cruele zelu

arribau a Beneventi

aundi s’acampat sa genti

bos fueddat Deus de celu

bos ponit prus in disvelu

cun raju et tronu spaventosu!

 

A s’impèriu soberanu

a su tronu raju et luxi

biendi in s’ària sa cruxi

et un atera in sa manu

aturdidu a su mengiànu

portastis cuidadosu!

 

In Gaeta diferenti

totu giai de su chi fistis

pagu a pustis bos fetistis

cristianu segretamenti

cun totu s’armada et genti

sighidis meda gustotu!

 

A s’intrada in Arborea

incontrestis resistèntzia

et bois cun passièntzia

mundastis luegus de idea

passendi a fai pelea

a s’Ollastra carinniosu!

 

Capitanu giai balenti

cun Deus in is atzionis

sugetadas is natzionis

de sa prus bàrbara genti

intrais gloriosamenti

a Casteddu vitoriosu!

 

Sciendi s’Imperadori

custa santa mudatzioni

a bos ponni in presoni

scriit cun ràbiu et furori

s’Angelu de su Sennori

bos bisitat cuidadosu!

 

Giùliu, inicuu presidenti

cumandat chi fustigadas

siant is palas sagradas

bos passent prontamenti

nudu in mesu a sa genti

fatu schertzu bregungiòsu!

 

Non cuntentu a custa penas

su presidenti malvadu

puntas de ferru obrigadu

bos tirant nerbius et venas

sendi cun s’alientu apenas

su corpus bostru diciòsu!

 

Bos che torrant cun premura

a presoni atra borta

ma s’àngelu bos cunfortat

dendi bos perfeta cura

parit cudda gruta oscura

unu celu luminosu!

 

Ma su prefete aturdidu

biendi bos aici sanu

po chi teneis prus manu

de Giupiter famentidu

de Sardìnnia s’est fuidu

a s’istanti timorosu!

 

Su sucessori Flavianu

pustis de seti trumentus

inumanus et sangrentus

bos cundannat po cristianu

et bois alligru et ufanu

a morte andais gustosu!

 

Custu bàrbaru inflamau

biendi sa passièntzia

bos fulminat sa sentèntzia

in Nora essi degolliau

et de su celu animau

su tzugu dais gustosu!

 

De Casteddu apassionau

de is Sardus difensori

sigheis essi protetori

Efis, màrtiri sagrau

nos portais cun coidau

a su eternali arriposu!

 

 

Condividi e Pubblica:
  • Print
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
Tags: ,

un commento
Lascia un commento »

  1. Non ho dubbi, un eccellentepost. Leggo con entusiasmo il blog http://www.sufurriadroxu.it. Avanti con questo piglio!

    leggi questo sito

Lascia un commento