Terrasarda.cat

Mar 1st, 2009 | Di | Categoria: Stòrias - Storie

Su mesi passau s’apu kistionau de su jassu francesu a pitzus de sa Sardìnnia e de sa grandu passioni de Nawel LaVille, s’autora, po sa Sardìnnia e sa curtura sarda.

Imoi si sinnalu custu blog cadelanu gestiu de Jordi Samuell i Gassò, ki si ocupat sempri de curtura sarda.
Sa cosa fait prexeri, ca mancai sa stòria si contat de sègulus de cadelanisadura de sa Sardìnnia, est de su de XVIII sègulu, is Burbonis de una parti e is Savoyas a s’atra, s’ant fatu scaresci a marolla totus is arrelatas storicus curturalis ki eus tentu.
Custu blog si ocupat pròpiu de torrai a scoberri is arrelatas curturalis intr’‘e Catalùnnia e Sardìnnia, ki funt prus antigas meda de su fatìtigu 1323, annu candu is tropas de Jacu II de Aragona sbarcant in su Gurfu de Pramas po conkistai s’ìsula. Jai s’urrennu de Arbaré iat tentu arrelatas cun cussa ki fiat, in pari a Gènova e Pisa, una de is potèntzias marinaras prus mannas de su Mesuterràneu de scurigadroxu.
Insa’ po a kini tenit curiosidadi e ki s’atrivit cun  su cadelanu, podit essi interessanti a ligi cumenti is cadelanus bint oi sa Sardìnnia e sa curtura nostra.
Il mese scorso vi ho parlato del sito francese sulla Sardegna e della grande passione di Nawel LaVille, l’autrice, per la Sardegna e per la cultura sarda.
Ora vi segnalo questo blog gestito da Jordi Samuell i Gassò, che si occupa sempre di cultura sarda.
La cosa fa piacere perché, nonostante la storia ci racconta di secoli di catalanizzazione della Sardegna, è dal XVIII secolo, che i Borboni da una parte e i Savoya dall’altra, ci hanno fatto dimenticare forzatamente tutte le relazioni storico – culturali che abbiamo avuto.
Questo blog si occupa proprio di riscoprire le relazioni culturali tra Catalogna e Sardegna, le quali sono più antiche del fatidico 1323, anno in cui le truppe di Giacomo II d’Aragona sbarcò nel Golfo di Palmas per conquistare l’isola. Già il regno di Arborea aveva avuto relazioni con quella che era insieme a Pisa e Genova una delle potenze marinare più grande del Mediterraneo occidentale.
Quindi per chi ha curiosità e chi capisce il catalano, può essere interessante leggere come i catalani vedono oggi la Sardegna e la nostra cultura.
El último mes vos he hablado del web francés sobre de Cerdeña y de la gran pasión de Nawel LaVille, la autora, por la Cerdeña y por la cultura sarda.
Ahora vos segnalo este blog gestionado par Jordi Samuell i Gassò, que se ocupa siempre de cultura sarda.
La cosa hace muy feliz porque, aunque la história nos habla de segulos de catalanización de Cerdeña, es desde el segulo XVIII, que los Borbones de una parte y los Savoyas de l’otra, nos han hecho olvidar fuerzadamente todas las relaciónes historico – culturales que hemos tenido.
Este blog se ocupa exactamente de volver a descubrir las relaciónes culturales entre Catalunia y Cerdeña, que son mucho mas antiguas del fatídico año 1323, cuando las tropas de Jaume II de Aragona ha desembarcado en el Gulfo de Palmas para conquistar la isla. Ya el reino de Arborea avia tenido relaciónes con aquella que estava, junta a Pisa e Génova, una de las potencias maritimas mas grandes del Mediterraneo occidental.
Por eso, para quién tiene curiosidad y quién intiende el catalano, puede ser interessante a leer como los catalanos hoi ven Cerdeña y nuestra cultura.

L’últim mes us he parlat d’una web francesa sobre Sardenya i de la gran passió de l’autora Nawel LaVille sent per Sardenya i la cultura sarda.

Ara us mostro un blog gestionat per Jordi Saumell i Gassó que s’ocupa de la cultura sarda. Això em fa feliç perquè encara que la història ens parla de segles de catalanització de Sardenya, al segle XVIII els Borbons i després els Saboya,  ens van fer oblidar a la força les relacions històrico-culturals entre els nostres països.
Aquest blog s’ocupa exactament de tornar a descobrir les relacions culturals entre Catalunya i Sardenya, molt més antigues que el fatídic any de 1323, quan les tropes de Jaume II d’Aragó van desembarcar al golf de Palmes per conquerir l’illa. Ja el Regne d’Arborea amb la Corona Catalano-aragonesa, que juntament amb Pisa i Gènova era una de les potències marítimes de la Mediterrània occidental.
Per aquest motiu, per a qui tingui curiositat i s’atreveixi amb el català, pot ser interessant llegir com els catalans veuen avui en dia Sardenya i la nostra cultura.
Condividi e Pubblica:
  • Print
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
Tags: , ,

un commento
Lascia un commento »

  1. […] SU FURRIADROXU –

Lascia un commento