Menù de sa Di’

A sa parti!

Is Talleris

 • Talleri de Domu : Afitaus e casu de diferentis arràtzas e smurzixeddus callentis de sa di’ – € 9,00
 • Talleri de su Cassadori: Presuntu de sriboni, gràndula, sartitzu sicau, casu de brebei bèciu, crema de casu de brebei picanti … – € 9,00
 • Talleri de su Pastori: Presuntu de craba, mustela, sartitzu sicau, casu de brebei, casu de craba, tallutzeddas prenas de crema de casu – €  9,00
 • Talleri de su Messaju: Casu nou, casu friscu cundiu, birdura arrustia, perdingianeddu a forru, canciofedda e gureu – € 9,00

Smurzixeddus e Cumentzas

 • Arrescotu afumau cun butàriga – € 7,00
 • Presuntu cruu e meloni – o – Prèssiu – o – Figu ‘era – € 6,00
 • Sitzigorrus cun bànnia currenti picantedda – € 6,00
 • Perdingianu gratinau a forru cunt tomàtiga e pani tratau – € 6,00
 • Tuvuredda cun bànnia de tomàtiga sicada – € 6,00
 • Panadedda de sa di’ – € 6,00
 • Fritadeddas de birdura de sa di’ – € 5,00
 • Casu de brebei arrustiu – € 8,00
 • Talleri de afitaus amesturaus – € 9,00
 • Talleri de casu de diferentis arràtzas – € 7,00

Macarronis e supas

 • Malladeddus a sa campidanesa – € 7,00
 • Frègula cun petza de craba acapulada – € 7,00
 • Macarronis de busa cun bànnia de sriboni – € 7,00
 • Macarronis de busa cun crema de casu e nuxi – € 7,00
 • Cicioneddus cun tomatighedda, crocorighedda e butàriga – € 7,00
 • Culixonis campidanesus de arrescotu e tzafaranu incasaus – € 7,00
 • Culixonis ollastrinus de patata e amenta cun crema de casu e cardolinu amesturau – € 7,00

Segundus

 • Proceddu a schidoni – € 13,00
 • Bisteca de boi a cardiga – € 13,00
 • Bisteca de cuaddu a cardiga – € 13,00
 • Segada de boi a cardiga – € 13,00
 • Petza arrustia amesturada – € 13,00
 • Sriboni imbinau – € 11,00
 • Craba in tianu – € 10,00
 • Còscia de brebei a forru – € 10,00
 • Sartitzu arrustiu – € 10,00

Birduras

 • Birdura frisca o insaladedda – € 4,00
 • Birdura arrustia – € 4,00
 • Patatas a sa schiscionera – € 4,00

Is Insaladas

 • Insalada de tziu Boicu: cupetoni, àpiu, pistinaga, arrescotu sicau, cardu e casu friscu – € 5,00
 • Insalada de tziu Arrodeddu: cupetoni, àpiu, pistinaga, turina, ou, cibudda e tomàtiga – € 6,00
 • Insalada de tzia Mundica: cupetoni, àpiu, pistinaga, canciòfa e butàriga – €  7,00

Postris

 • Sebada – € 5,00
 • Drucixeddus Sardus – € 4,00
 • Crema de arrescotu cun croxu de limoni e meli- € 4,00
 • Papai biancu cun fruta de tempus – € 4,00
 • Budinu de ciucullati – € 4,00
 • Carapìnnia – € 3,00
 • Fruta de tempus – € 3,00
Condividi e Pubblica:
 • Print
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • LinkedIn