Casteddu de susu

Posted by Andrea on 5 gennaio 2012

Casteddu de Càlari

Crèsias: Seu de Santa Maria Arreina de is SardusCrèsiedda de sa SperàntziaCrèsia de Santa LuxiaCrèsia de sa PurìssimaCrèsia de Santa Maria de su Monti de PiedadiBasìlica e Guventu de Santa CruxiCrèsia e Guventu de Santu Giusepi -

Monumentus: Bastioni de Saint Remi – Turri de s’Elefanti – Turri de Santu Francau – Presonis de Santu Francau

Palàtzius: Palàtziu de su Bisurrei – Palàtziu de s’Obispu – Palàtziu de su Comunu bèciuPalàtziu de s’Universidadi – Facultadi de Architetura – Palàtziu de is SetziadasPalàtziu de su Muesu bèciu – Palàtziu Boyl – Palàtziu de is Orfaneddas  – Palàtziu Siotto

Museus: Museu de sa SeuCitadedda de is Museus – Ghetu de is Giudeus

Teatrus: Teatru Cìvicu

Pratzas: Pratza Palàtziu – Pratza Carlu Albertu – Pratza Indipendèntzia – Pratza Arsrnali

Su chi oi est su bixinau de Casteddu de susu no est àteru chi s’arroca afortiada de Castel di Castro de Càllari fundada de is Pisanus in su 1212 cun su permissu de s’arreina calaritana Beneita de Lacon – Massa chi fiat cojada cun Lamberto Visconti urrei de Gaddura (arremonau de Dante in sa divina Cumèdia) chi fiat pisanu. Candu s’urrei de Càlari Salusi VI nci iat bogau is Pisanus, ca fiat filogenovesu, is Pisanus s’alleant cun is àterus tres urrennus Sardus e decrarant gherra a s’urrennu de Càlari. Sa coalitzioni Pisanu – Sarda bincit. Sa capitali de s’urrenu Santa Igia dda sderrutant cumpretamenti, e s’urrennu si ddu pretzint intras de is bincidoris. Su Comunu de Pisa s’aguantat s’arroca afortiada de Castel di Castro chi luegus dda liant a su mari cun sa citadedda murada de La Pola, su chi oi est su bixinau de Marina.

Custa citadi, diaici de importu mannu po sa positzioni sua in mesu a su Mesuterràneu interessàt meda a is Cadelanus puru, chi boliànt una filera de portus a longu de sa chi ddi narànt “Ruta de les Illes“, est a nai arrota de is ìsulas, una arrota de artura chi fiat lompi a lestru a s’obrescidroxu de acanta . Insà in su 1324, a pustis de unu assitiamentu de unu annu, s’esèrcitu cadelanu, chi si fiat aposentau a pitzus de su cùcuru de Bonària, arrennescit a nci bogai is Pisanus, e de innoi cumentzant sa cunchista de totu sa Sardìnnia, chi nci ant a ponni unu sèculu po nci arrennesci. S’arroca de Castel de Castro, chi is Cadelanus dda tzèrriant Castell de Càller, beni a essi sa capitali de s’Urrennu nou de Sardìnnia e seu de su bisurrei, e benit a essi diaici manna de inserrai totu is arrastus de is citadis chi nci fiant prima.

Oi Casteddu de susu est una entidadi architetònicu urbanìstica ùnica. Inserraus in su “singeddu” de is bastionis, in unu spàtziu bastanti piticu si funt cuncentraus totus is palàtzius de sa nobiltadi sarda, e cuadas de custus nci funt is crèsias, e a pitzius de totu, cumenti una corona, dòminat sa seu cun sa cùpula sua. De is terràtzas de is bastionis si podit spatziai cun sa bista a pitzus de totu sa citadi, cun is cùcurus suus, is stangiònis cun is mengonis, e totu a giru is biddas de s’Hinterland. Unu logu arricu de stòria e de grandu ecisu.

One Response to Casteddu de susu

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>