Mazinga si torrat a furriai a dimòniu

In is citadis a is peis de su monti Fuji Mazinga Z torrat a destruiri totu … s’at a essi torrau a furriai a dimòniu cumenti candu Koji, artziendi po sa primu borta a pitzus de s’arrobotu iat sciusciau totu in sa citadi de Mishima? Atras tre bèstias mecànicas s’acostant a Mazinga po dd’agiudai a destruiri totu … Custa borta Koji no nc’intrat nudda, e biendi a Mazinga sderrutendi totu, cumprendit luegus su chi est sutzedendi … Read more »

Categories: Fumixeddus | Tags: | Leave a comment

Unu agiudu de su celu

Su Grandu Duca Gorgon, a sa bon’ora si detzidit a imperai is bèstias gherradoras de s’Urrennu suterràneu de Micene. De su mari, de su celu e de sa terra, unu esèrcitu de bèstias gherradoras sderrutant is citadis de Londra, Mosca, Parigi e New York. Po sarbai Tokyo interbenit Mazinga Z, ma partit chi is bèstias miceneas siant tropu prus forti de Mazinga Z … Cun is armas insoru arrennescint a scallai, segai e fai esplodi su super liòngiu Z. Sa fini est forsis arribada po su mundu? Nci at a bolli unu agiudu de su celu …  Read more »

Categories: Fumixeddus | Tags: , | Leave a comment

S’òmini bènniu de su spàtziu

In su Giaponi nci funt stètius unu sciacu mannu de abistamenus de discus boladoris disconnotus. Ant essi chi is extraterrestris fun calendi in sa terra? Koji Kabuto, chi fiat studiendi custu fenòmenu a sa NASA in Amèrica, ndi torrat a su Giaponi po ndi sciri de prus, a pitzus de su discu boladori costruiu de issu e totu chi ddi nant TFO. A su Centru de Circas Spatzialis, de aundi ddu tzèrriat su professori astrònomu Genzo Umon, fait sa connoscièntzia de Daisuke Umon, su fillu de su professori, unu piciocu bellu e misteriosu. Ma alloddu chi unu discu boladori cumparessit in is celus giaponesus. Koji partit luegus cun su TFO po dd’atobiai, ma su discu boladori disconnotu dd’atacat cun is arrajus … Koji parit spaciàu, ma a dd’agiudai arribat unu atru discu boladori chi luegus si furriat in unu UFO Arrobotu … chini at a essi su ghiadori de custu arrobotu? A Koji ge ddi parit Daisuke … at a essi dideru issu? E de aundi ndi benit s’UFO Arrobotu Goldrake?   Read more »

Categories: Fumixeddus | Tags: | 1 Comment

Seu de Sant’Antoni Abadu – Casteddu Sardu

Storia

Categories: Architetura | Tags: , | Leave a comment

Bixinau Mesuevali – Casteddu Sardu

Casteddu Sardu Read more »

Categories: Geografia | Tags: , , | Leave a comment

Karel

Karel Pùnica faci de su de V sèculu a.C. Read more »

Categories: Stòrias e pensamentus | Tags: | Leave a comment

Caralis

Sa citadi antiga de Caralis, faci de su de IV sèculu Read more »

Categories: Stòrias e pensamentus | Tags: | Leave a comment

Santa Ígia

Santa Ígia, capitali de s’urrennu de Càlari o Pluminos ( X – XI sèculu)

Categories: Stòrias e pensamentus | Tags: | Leave a comment

Castell de Bonayre

Sa citadedda afortiada de Bonayre, nàscia in su 1324 po assitiai s’arroca pisana de Castel di Castro.

Categories: Stòrias e pensamentus | Tags: | Leave a comment

Castel di Castro

Casteddu de Càlari in su de XII sèculu, (Casteddu Pisana)

Categories: Stòrias e pensamentus | Tags: | Leave a comment