Posts Tagged With: Palàtzius

Uspidali civili de Santu Giuanni de Deus – Casteddu de Càlari

Stòria

Categories: Architetura | Tags: , | Leave a comment

Legiòni de is Carabineris – Casteddu de Càlari

Categories: Architetura | Tags: | Leave a comment

Palàtziu Cìvicu – Casteddu de Càlari

Stampaxi Bàsciu e Su Brugu Stòria

Categories: Architetura | Tags: | Leave a comment

Palàtziu de su T.A.R. – Casteddu de Càlari

Stampaxi Bàsciu e Su Brugu Stòria

Categories: Architetura | Tags: | Leave a comment

Palàtziu de is Scièntzias – Casteddu de Càlari

Stampaxi Artu Stòria

Categories: Architetura | Tags: | Leave a comment

Comunu bèciu – Casteddu de Càlari

Casteddu de Susu Stòria Su comunu bèciu o Palàtziu de citadi, est stètiu sa seu de sa municipalidadi de Casteddu de Càlari de su mesuevu finsas a is primus annus de su ‘900, candu ant fabricau su Palàtziu Cìvicu nou in sa bia Arroma.

Categories: Architetura | Tags: | Leave a comment

Palàtziu “Siotto” – Casteddu de Càlari

Casteddu de Susu Stòria

Categories: Architetura | Tags: | Leave a comment

Palàtziu de su Museu bèciu – Casteddu de Càlari

Casteddu de Susu Stòria

Categories: Architetura | Tags: | Leave a comment

Palàtziu de is “Setziadas” – Casteddu de Càlari

Casteddu de Susu Stòria

Categories: Architetura | Tags: | Leave a comment

Palàtziu de s’Universidadi – Casteddu de Càlari

Casteddu de Susu Stòria

Categories: Architetura | Tags: | Leave a comment