Posts Tagged With: UFO Arrobotu Goldrake

S’òmini bènniu de su spàtziu

In su Giaponi nci funt stètius unu sciacu mannu de abistamenus de discus boladoris disconnotus. Ant essi chi is extraterrestris fun calendi in sa terra? Koji Kabuto, chi fiat studiendi custu fenòmenu a sa NASA in Amèrica, ndi torrat a su Giaponi po ndi sciri de prus, a pitzus de su discu boladori costruiu de &hellip Continue reading »

Categories: Fumixeddus | Tags: | 1 Comment

U.F.O!

A pustis de sa sderruta de s’esèrcitu Miceneu, Koji Kabuto torrat in America a sa NASA po acabai sa specialisatzioni de ingennieri aerospatziali. Ma in totu su mundu is abistementus de discus boladoris funt sempri prus frecuentis, e de su centru de circas spatzialis in Giaponi, dirìgiu de su professori Genzo Umon, ddu tzèrriant po &hellip Continue reading »

Categories: Fumixeddus | Tags: | Leave a comment

U.F.O. Arrobotu Goldrake

                  1) U.F.O! 2) S’òmini bènniu de su spàtziu 3)      

Categories: Fumixeddus | Tags: | 1 Comment